Friday 30 October 2009

eBooks in PDF Format in Russian‏

- Narodi Severnogo Kavkaza i ix Svyazi S Rossiey
E. N. Kusheva, Moscow, 1963 [11.6 MB]

- F.F. Tornaou I Ego Kavkazskie Materiali XIX Veka
G. A. Dzidzariya, 1976 [4.23 MB]

- Iz Istorii Srednevekovoy Abkhazii (VI - XVII. Veka.)
Z. B. Anchabadze, Sukhum, 1959 [10.2 MB]

- Istoriya i Kultura Drevney Abkhazii
Z. V. Anchabadze, Moscow, 1964 [7.31 MB]

- Ocherki Istori Abkhazii 1910 - 1921
G. A. Dzidzariya, Tbilisi, 1963 [15 MB]

- Dekabriysti v Abkhazii
G. A. Dzidzariya, Sukhum, 1970 [2.44 MB]

No comments:

Post a Comment